Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Środki pozyskane z dotacji celowych i z Unii Europejskiej w latach 2015-2018

Gmina Dukla w latach 2015-2018 pozyskała środki: z dotacji celowych (Tabela_1) i z Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 (Tabela_2)
2018-10-11

W tej zakładce znajdziecie Państwo informację na temat złożonych- planowanych do realizacji, realizowanych i zrealizowanych przez Gminę Dukla projektów z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania, zarówno środków unijnych jak i krajowych. Dla przejrzystości projekty zostały podzielone na inwestycyjne i nieinwestycyjne.
2017-03-01

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.