Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Oświetlenie uliczne wykonane w 2017 roku

W 2017 roku na terenie gminy Dukla wykonano inwestycje z zakresu oświetlenia ulicznego przy drogach: krajowej, wojewódzkiej i przy drogach gminnych. Inwestorem była gmina Dukla, koszty zostały pokryte z środków własnych gminy.
Ważniejsze z nich to:

Przy drodze krajowej nr 19 w miejscowościach:

1. Barwinek - wykonano linię kablową o dł.244 m, wbudowano 6 słupów z oprawami oświetleniowymi na wysięgnikach
    Koszt : 23 730,05 zł brutto

2. Tylawa – uzupełniono oświetlenie wzdłuż drogi krajowej, wybudowano linię kablowa o dł. 327 m, wbudowano 7 slupów z oprawami oświetleniowymi.
    Koszt : 60 294,00 zł brutto

3. Zboiska – wykonano oświetlenie chodnika wzdłuż drogi krajowej : wybudowano linię kablową o dł. 765 m, wbudowano 23 slupy z oprawami oświetleniowymi
    Koszt : 87 080,41 zł brutto 

2018-01-29
Stanisława Fornal

Hala sportowa oddana do użytku

8 listopada 2017 podpisanie protokołu odbioru końcowego robót dotyczących sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy ZSP w Jasionce zakończyło roboty budowlane przy tym obiekcie. Następnie trwały prace „papierkowe” i kontrole właściwych instytucji związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień związanych z bezpieczeństwem użytkowników (m. innymi odbiór przez Straż Pożarną, Sanepid) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Ostatecznie 29.12.2017r. Gmina Dukla uzyskała pozwolenie na użytkowanie hali. 2 stycznia 2018 r., po zakończonej przerwie świątecznej młodzież z Szkoły Podstawowej w Jasionce  po raz pierwszy uczestniczyła w zajęcia z wychowania fizycznego na nowej hali.

Wartość robót wyniosła nieco ponad dwa miliony złotych, przy czy Gmina Dukla na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 44,43% wydatków kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Więcej zdjęć w galerii...

 

 

2018-01-11
Piotr Świder

Nowa placówka Gminnego Przedszkola Publicznego w Dukli

27 września br. została otwarta nowa placówka Gminnego Przedszkola w Dukli. Placówka znajduje się na ul. Trakt Węgierski 38. Oficjalnego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska i przedszkolak Dawid Szyszlak. W uroczystości otwarcia wzięli udział: ks. proboszcz dukielskiej fary Stanisław Siuzdak, wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel, skarbnik Gminy Dukla Jolanta Bik, Danuta Szczurek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dukli, naczelnik Wydziału Gospodarczego Piotr Świder wraz ze współpracownikami, przedstawiciel wykonawcy Firmy PPUH „FEMIX” z sp. z o.o. z Krosna kierownik budowy Marian Hołowicki, inspektor nadzoru Tadeusz Gulba, a także przedstawiciele jednostek podległych gminie, pani Krystyna Kowalska emerytowana dyrektorka przedszkola w Dukli, a także zaprzyjaźnione dyrektorki przedszkoli z Iwonicza, Korczyny i Joanna Bogaczyk-Zając przedstawicielka Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Przybyłych na uroczystość gości przywitała dyrektor Gminnego Przedszkola w Dukli Lucyna Gumienny. Uroczystość rozpoczęto odśpiewanie hymnu państwowego. Po poświęceniu budynku przez ks. proboszcza Stanisława Siuzdaka przedszkolacy zaprezentowali przygotowany na tę okazję program artystyczny.

Wartość całego projektu wyniosła 2 089 852,55 zł, wydatki kwalifikowane to 1 369 300,95 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 720 551,93 zł.

2017-11-06
Piotr Świder, Krystyna Boczar-Różewicz

Nowy przepust w Teodorówce

Przebudowa przepustu drogowego dwuotworowego na drodze gminnej nr 14513 R w miejscowości Teodorówka została zakończona, 23 października br. inwestycja została odebrana przez inwestora -  Gminę Dukla. Wykonawcą robót zgodnie z umową przetargową była  Firma Formes Sp. z o.o. z Zielonek. Zakres realizowanej inwestycji objął rozbiórkę istniejącej konstrukcji przepustu dwuotworowego z kręgów betonowych o śr. 100 cm  i wybudowaniu nowego funkcjonalnego i bezpiecznego obiektu o konstrukcji ramowej wraz z dojazdami.

Wartość realizowanej inwestycji wynosi brutto: 369.341,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Teodorówce.

2017-10-27
Janina Cypara fot. Piotr Świder

Utworzenie transgranicznych centrów wymiany Kulturalnej


Tytuł projektu:  Utworzenie transgranicznych centrów wymiany Kulturalnej

Wartość projektu: całkowita wraz z partnerem słowackim: 1 116 626,02€, dofinansowanie:
875 640,58€, wkład partnerów proporcjonalnie do dofinansowania

Partner: Miasto Svidnik (Słowacja)

Termin realizacji projektu: 31.03. – 31.12.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

2017-03-02
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.