Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-   działka nr 18/5  o powierzchni 0,2878 ha, położona w Równem,

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 14 stycznia 2019 r.
Termin zakończenia publikacji: 26 lutego 2019 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2019-01-14

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-   działka nr 828/1 o  powierzchni 0,5884 ha, położona w Dukli,

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 31 grudnia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 6 lutego 2019 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-12-31

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-   działka nr 6/242  o powierzchni 0,0682 ha, położona w Dukli,
- działka nr 3544  o powierzchni 0,21 ha, położona w Łękach Dukielskich

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 listopada 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 stycznia 2019 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-11-26

Zarządzenie nr 140/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 140/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 19 listopada 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-30

Wykaz

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży.

- działka nr 828/1, o pow. 0,5884 ha

Dukla
Działka położona przy ulicy Jana Pawła II, niedaleko centrum miasta. Po drugiej stronie ulicy znajduje się gimnazjum i MOSIR

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 grudnia 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-29

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży.

- działka nr 3544, o pow. 0,21 ha

Łęki Dukielskie
Działka położona w sąsiedztwie luźnej zabudowy zagrodowej oraz otwartych terenów rolnych na terenie przysiółka Pałacówka

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 1 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 listopada 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-01

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży.

- działka nr 6/242, o pow. 0,0682 ha

Dukla
Działka leży na obrzeżu  zabudowy miejskiej, w sąsiedztwie terenów rolnych. Nie posiada żadnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 1 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 listopada 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-01

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży.

- działka nr 1/5 część dz. 311, 0,1594 ha
Nadole
Działka leży na obrzeżu wsi i nie posiada dostępu do drogi dojazdowej

- działka nr 1/5 część dz. 369, 0,0658 ha
Nadole
Działka nie posiada dostępu do drogi dojazdowej

- działka nr 1/5 część dz. 373, 0,1526 ha
Nadole
Dojazd do działki jest możliwy polną drogą gruntową .Przez teren działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia

- działka nr 1/5 część dz. 391, 0,1118 ha
Nadole
Działka leży w sąsiedztwie otwartych terenów rolnych bez uzbrojenia i bez dojazdu

- działka nr 1/5 część dz. 407, 0,0343 ha
Nadole
Działka ma nieregularny kształt, leży w terenie równinnym, podmokniętym bez drogi dojazdowej

- działka nr 1/5 część dz. 427, 0,1149 ha
Nadole
Działka posiada dostęp do wewnętrznej drogi asfaltowej, położona jest w terenie równinnym

- działka nr 1/5 część dz. 1034/1, 0,0192 ha
Nadole
Działka położona w centrum wsi i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy

- działka nr 1/5 część dz. 1036/1, 0,0156 ha
Nadole
Działka położona w centrum wsi i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy

- działka nr 1/5 część dz. 1037/2, 0,1012 ha
Nadole
Działka położona w centrum wsi i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Na działce znajduje się budynek drewniany mieszkalno-gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 1 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 listopada 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-01

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-   działka nr 915/3  o pow.   0,1362 ha, położona w Teodorówce ,

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 lipca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 29 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-07-23

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- nieruchomość obejmująca działki nr: 6/158 i 6/296 o łącznej powierzchni
0,1014 ha, położona w Dukli,
- działka nr 18/5  o powierzchni 0,2878 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 lipca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 29 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-07-23

Zarządzenie nr 102/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 102/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 17 lipca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-07-17

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

- działka nr 697/2, o pow. 0,0088 ha

Cergowa
Działka położona niedaleko centrum wsi, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej , jednorodzinnej


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 21 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 2 sierpnia 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-21

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 6/158, o pow. 0,0238 ha
- działka nr 6/296, o pow. 0,0776 ha
Dukla

Działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i stanowią jedną całość. Położone są na obrzeżu zabudowy miejskiej i sąsiedztwie otwartych terenów rolnych.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 6 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 19 lipca 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-06

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 18/5, o pow. 0,2878 ha
Równe

Działka położona w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej, przy ulicy Kopalnianej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 6 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 19 lipca 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-06

Zarządzenie nr 92/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 92/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 6 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 27 czerwca 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-06

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 2083 o powierzchni 0,13 ha, położona w Jasionce,
- działka nr 2108 o powierzchni 0,12 ha, położona w Jasionce,
- działka nr 915/3  o pow.   0,1362 ha, położona w Teodorówce,
- działka nr 915/4  o pow.   0,1380 ha, położona w Teodorówce ,


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 21 maja 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 4 lipca 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-05-21

Zarządzenie nr 61/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 61/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 16 kwietnia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 maja 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-04-16

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 2083, o pow. 0,13 ha

Jasionka

Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w terenie  równinnym
 przy drodze gminnej wyżwirowanej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 maja 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-27

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 2108, o pow. 0,12 ha

Jasionka

Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w terenie  równinnym
 przy drodze gminnej wyżwirowanej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 maja 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-27

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 915/3, o pow. 0,1362 ha

Teodorówka

Działka położona w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej w większości nowopowstałej. Dojazd do działki odbywał się będzie na zasadzie   służebności przejazdu przez działkę sąsiednią 915/4


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 maja 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-27

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 915/4, o pow. 0,1380 ha

Teodorówka

Działka położona w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej w większości nowopowstałej. Działka obciążona zostanie służebnością przechodu, przejazdu pasem szer. 3 m na rzecz właścicieli dz. 915/3


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 maja 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-27

Zarządzenie nr 39/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 39/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 14 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 4 kwietnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-14

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Dukli o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla .
Przedmiotem dzierżawy jest:
 • działka nr 450 o powierzchni 0,13 ha , położona w Iwli,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00064057/3 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  12,30 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • działka nr 918 o powierzchni 0,32 ha , położona w Iwli,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00064057/3 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  30,30 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • działka nr 1885/3 o powierzchni 0,14 ha , położona w Równem,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00032846/8,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  13,20 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • działka nr 2462 o powierzchni 0,38 ha , położona w Równem,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00032846/8 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  35,90 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • część działki nr 46/2 o powierzchni 1,80 ha , położonej w Ropiance,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00050189/6 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  170,30 zł  rocznie , wysokość wadium - 20,00 zł ,
                        Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zagospodarowanie rolnicze.
Czynsz dzierżawny  ustalony w drodze przetargu zwolniony jest z podatku VAT od towarów i usług .

 

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 28 lutego 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-02-28

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 3475/1 o  powierzchni 0,16 ha, położona w Równem, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym o pow. użytkowej 89,88 m2,


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-02-21

Zarządzenie nr 10/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 10/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 29 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 21 lutego 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-01-29

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 1054 o powierzchni 0,03 ha, położona w Nadolu,
-  działka nr 2941 o powierzchni 0,03 ha, położona w Teodorówce


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 22 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 1 marca 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-01-22

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-nieruchomość położona w Równem obejmująca działkę nr 397/7  o  powierzchni 0,1255 ha, zabudowaną budynkiem usługowym o pow. użytkowej 168,04 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, wod.-kan., gaz i c.o.


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 15 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 21 lutego 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-01-15

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Dukli  o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla .
Przedmiotem dzierżawy jest:

część działki nr 3686 o powierzchni  0,56 ha , położonej w Równem ( z wyłączeniem powierzchni zajętej pod drogę),  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00064048/7 , cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  51,90 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,

Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod   zagospodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny  ustalony w drodze przetargu zwolniony jest z podatku VAT od towarów i usług .

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 15 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 21 lutego 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-01-15

Archiwum ogłoszeń

Poniżej prezentujemy ogłoszenia od 2018 roku.
Pozostałe ogłoszenia dostępne w dziale ARCHIWUM Gospodarowanie mieniem gminnym
2018-01-01

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.