Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Rodzaj zadania: “ Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży propagującego idee trzeźwego oraz zdrowego stylu życia o charakterze edukacyjno-artystycznym, turystycznym, zdrowotnym oraz sportowo-rekreacyjnym"

 Oferta na realizację zadania...

2017-07-04
Barbara Pudło

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania: „Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej. Organizacja warsztatów artystycznych, kółek teatralnych i muzycznych”

Oferta na realizacje zadania pn.” Szlakiem II Wojny Światowej" złożona w trybie artykułu 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

2017-04-07
Wioletta Jakieła

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.