Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dukla, dnia 10 października 2022 r.

ARG.6840.4.2021

 

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

            Burmistrz  Dukli  na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) odwołuje przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki nr 100/9 o pow. 0,09 ha położonej w Chyrowej  ogłoszony na dzień 12 października 2022 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli w pok. nr 304.

Przyczyna odwołania przetargu : konieczność ustalenia granic działki od strony drogi gminnej.

2022-10-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.