Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski


ZARZĄDZENIE NR 211/17
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 6 grudnia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 28 grudnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-nieruchomość obejmująca działki nr: 6/158 i 6/296  o łącznej powierzchni 0,1014 ha, położona w Dukli,
- działka nr 3475/1 o  powierzchni 0,16 ha, położona w Równem, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym o pow. użytkowej 89,88 m2Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 listopada 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 stycznia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 


W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 397/7 zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 168,04 m2, o pow. 0,1255 ha

Równe
Działka położona  niedaleko od centrum wsi ,  przy drodze krajowej. Uzbrojona jest w prąd, gaz i kanalizację sanitarnąPełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 3 listopada 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 15 grudnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 2941 o pow. 0,03 ha

Teodorówka
Działka leży w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Do działki nie ma prawnie wydzielonej drogi dojazdowej. Ze względu na małą powierzchnię i ukształtowanie nie nadaje się samodzielnie do zabudowy.


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 3 listopada 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 15 grudnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 1/2 część działki 238 o pow. 0,28 ha całkowita pow. działki 0,14 ha pow. udziału Gminy Dukla

 Mszana
Działka leży w sąsiedztwie luźnej zabudowy zagrodowej oraz otwartych terenów rolnych. Do działki nie ma prawnie wydzielonej drogi dojazdowej.


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 3 listopada 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 15 grudnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 1054 o pow. 0,03 ha,

Nadole
Działka leży w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Do działki nie ma prawnie wydzielonej drogi dojazdowej. Przez teren działki przebiega wodociąg i kanalizacja.


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 3 listopada 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 15 grudnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
ZARZĄDZENIE NR 173/17
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 12 września 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 2 października 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 
ZARZĄDZENIE NR 131/17
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 2 sierpnia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 24 sierpnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-działka nr 260/1 o  powierzchni 0,1319 ha, położona w Dukli,
- działka nr 260/2 o  powierzchni 0,0416 ha, położona w Dukli,
- działka nr 3475/1 o  powierzchni 0,16 ha, położona w Równem, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym o pow. użytkowej 89,88 m2, Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 21 lipca 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 września 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 


OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 2008  o  powierzchni 0,08 ha, położona w JasioncePełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 21 lipca 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 września 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 


OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- nieruchomość obejmująca działki nr: 6/158 i 6/296  o łącznej powierzchni 0,1014 ha, położona w DukliPełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 19 czerwca 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 3 sierpnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 242/23 o pow. 0,0438 ha,
- działka 255/2 o pow. 0,0230 ha

 Dukla
Działka 242/23 ma nieregularny kształt i leży w większości na stromej skarpie. Działka 255/2 leży w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Jasiołki , przez działkę przebiega rów wodny. Obydwie działki nie nadają się do samodzielnej zabudowy.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 lipca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 260/1, o pow. 0,1319 ha

 Dukla
Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kościuszki. Na terenie działki występuje stroma skarpa i głęboki rów .

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 lipca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 260/2, o pow. 0,0416 ha

 Dukla
Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kościuszki. Na terenie działki występuje stroma skarpa i głęboki rów .

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 lipca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 3475/1, o pow. 0,16 ha

Równe
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnogospodarczym o pow. użytkowej 89,88 m2, przylega do drogi asfaltowej- ulicy Zenona Staronia

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 lipca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 72/3, o pow. 0,0036 ha

 Dukla
Działka położona niedaleko centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej , samodzielnie nie nadaje się do zabudowy

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 lipca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 72/4, o pow. 0,0113 ha

 Dukla
Działka położona niedaleko centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej , samodzielnie nie nadaje się do zabudowy

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 lipca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do zamiany.

- działka nr 1094/68, o pow. 0,0971ha

 Cergowa
Działka położona w pobliżu zabudowy wielorodzinnej, przy drodze asfaltowej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 lipca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do zamiany.

- działka nr 326/2, o pow. 0,0498 ha

  Olchowiec Działka położona jest niedaleko centrum wsi , w bezpośrednim sąsiedztwie drogi asfaltowej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 lipca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

ZARZĄDZENIE NR 93/17
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 8 maja 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 30 maja 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 1039/1 o powierzchni 0,03 ha, położona w Teodorówce,
- działka nr 1282  o  powierzchni 0,16 ha, położona w Teodorówce,
- działka nr 2008  o  powierzchni 0,08ha, położona w Jasionce


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 kwietnia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 czerwca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do zamiany.

- działka nr 6/293, o pow. 0,0105 ha,
- działka nr 6/295, o pow. 0,0170 ha

  Dukla, działki mają kształt wąskiego prostokąta, położone są na obrzeżu zabudowy miejskiej i w sąsiedztwie  otwartych terenów rolnych.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 25 kwietnia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 czerwca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 


OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 227/1 o powierzchni 0,08 ha, położona w Zawadce Rymanowskiej


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 24 stycznia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 marca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 
W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 808/1, o pow. 0,0161 ha, Iwla

  Działka położona w ścisłym centrum wsi Iwla. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz szkoła .

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 25 kwietnia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 czerwca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 
W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 6/158, o pow. 0,0238 ha,
- działka nr 6/296 o pow. 0,0776 ha

Dukla, działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i stanowią jedną całość. Położone są na obrzeżu zabudowy miejskiej i sąsiedztwie otwartych terenów rolnych.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 25 kwietnia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 czerwca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Dukli  o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla .
Przedmiotem dzierżawy jest:

-  część działki
nr 421/1 o powierzchni  0,59 ha , położonej w Równem ( z wyłączeniem powierzchni zajętej pod las ),  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00100803/3 , cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  54,70 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,

Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod   zagospodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny  ustalony w drodze przetargu zwolniony jest z podatku VAT od towarów i usług .

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 25 kwietnia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 czerwca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 


W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr Udział 2/3 części działki nr 2337, o pow. 0,10 ha, położona w Iwli.
  Działka leży na obrzeżu wsi Iwla, z dala od centrum, ma kształt wąskiego prostokąta.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 14 marca 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 25 kwietnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 2008, o pow. 0,08 ha, położona w Jasionce.
  Działka położona w północno-wschodniej części wsi. Przez teren działki przebiega linia energetyczna, wodociąg oraz kanalizacja sanitarna, co znacznie ogranicza możliwości zabudowy działki.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 14 marca 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 25 kwietnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 1282, o pow. 0,16 ha, położona w Teodorówce.
Działka leży w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej , bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 993 , ale bez urządzonego zjazdu na teren działki

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 14 marca 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 25 kwietnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 


W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 1039/1, o pow. 0,03 ha, położona w Teodorówce. Działka leży na obrzeżu zabudowy wsi Teodorówka, posiada kształt wydłużonego , wąskiego prostokąta . Samodzielnie nie nadaje się do żadnej zabudowy.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 14 marca 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 25 kwietnia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 
ZARZĄDZENIE NR 44/17
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 8 marca 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 29 marca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

ZARZĄDZENIE NR 39/17
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 8 marca 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 29 marca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działkę nr 567 położoną w Równem.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 stycznia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 20 lutego 2017 r.
Burmistrz
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 227/1 o powierzchni 0,08 ha, położona w Zawadce Rymanowskiej


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 24 stycznia 2017 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 marca 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje część działki nr 260 położonej w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 grudnia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 20 stycznia 2017 r.
Burmistrz
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.1774 ) ,§ 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 )w związku z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 245 o powierzchni 5,42 ha, położona w Chyrowej
- działka nr 18/1 o powierzchni 0,61 ha, położona w Zboiskach


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Załącznik do ogłoszenia - wzór oświadczenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 16 grudnia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 lutego 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 227/1, o pow. 0,08 ha, położona w Zawadce Rymanowskiej. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś. W pobliżu zlokalizowana jest luźna zabudowa zagrodowa

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 listopada 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 stycznia 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.1774 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 508 o powierzchni 0,27 ha, położona w Lipowicy


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 22 listopada 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 stycznia 2017 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla osób spełniających warunki do nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

- działka nr 245, o pow. 5,42 ha, położona w Chyrowej. Działka położona w północnowschodniej części wsi , w odległości około 550 m od drogi głównej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 października 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 grudnia 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla osób spełniających warunki do nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

- działka nr 18/1, o pow. 0,61 ha, położona w Zboiskach. Działka położona jest w północnej części wsi na obrzeżu zabudowy zagrodowej, bezpośrednio przy drodze asfaltowej.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 października 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 grudnia 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży .

- działka nr 508, o pow. 0,27 ha, położona w Lipowicy. Działka położona w pobliżu zabudowy kamieniołomu. Teren działki jest zadrzewiony i zakrzaczony. Do działki brak jest prawnego dojazdu.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 wrzesnia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 listopada 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży .

- działka nr 1562/13, o pow. 0,0068 ha, położona w Cergowej. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 wrzesnia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 listopada 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany .

- działka nr 697/2, o pow. 0,0088 ha, położona w Cergowej. Działka położona niedaleko centrum wsi, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej , jednorodzinnej.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 sierpnia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 października 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.1774 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 1099 o powierzchni 0,08 ha, położona w Nadolu


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 19 sierpnia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 października 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje część działki nr : 11/1 położonej w Dukli
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 lipca 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 22 sierpnia 2016 r.
Burmistrz
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.1774 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 21/15 o powierzchni 0,0243 ha, położona w Dukli


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 20 lipca 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 1 września 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarDukla, dnia 11 czerwca 2016 r.
G.6840.7.2015
ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Dukli na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz. 1774 z póź.zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 245 o pow. 5,42 ha położonej w Chyrowej ogłoszony na dzień 6 lipca 2016 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli w Sali nr 304.

Przyczyna odwołania przetargu : konieczność ustalenia nowych warunków przetargu wynikających z wprowadzenia zmiany w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012, poz. 803 z póź.zm.)
Termin rozpoczęcia publikacji: 13 czerwca 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 6 lipca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr : 109/3 położoną w Zboiskach i 165 położoną w Zawadce Rymanowskiej.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 czerwca 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 21 czerwca 2016 r.
Burmistrz
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży .

- działka nr 18/1, o pow. 0,61 ha, położona w Zboiskach. Działka położona jest w północnej części wsi na obrzeżu zabudowy zagrodowej, bezpośrednio przy drodze asfaltowej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 11 lipca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży .

- działka nr 18/2, o pow. 0,1954 ha, położona w Zboiskach. Działka położona jest w północnej części wsi na obrzeżu zabudowy zagrodowej.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 11 lipca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży .

- działka nr 21/15, o pow. 0,0243 ha, położona w Dukli. Działka położona w drugim rzędzie działek od ulicy Kopernika. Przez jej teren przebiega ciek wodny. Do działki brak jest prawnie wydzielonej drogi dojazdowej.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 11 lipca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany .

- działka nr 587, o pow. 0,47 ha, położona w Zboiskach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 11 lipca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar


W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany .

- działka nr 87/1, o pow. 0,04 ha, położona w Chyrowej. Działka położona w pobliżu centrum wsi.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 maja 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 11 lipca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.1774 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 1099 o powierzchni 0,08 ha, położona w Nadolu
- działka nr 245 o powierzchni 5,42 ha, położona w Chyrowej


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 maja 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 6 lipca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

KOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje część działki nr 89/2 położonej w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 23 maja 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 kwietnia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 23 maja 2016 r.
Burmistrz
Andrzej Bytnar

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 6/240 o powierzchni 0,0899 ha, położona w Dukli
- działka nr 3086 o powierzchni 0,07 ha, położona w Iwli
- działka nr 3137 o powierzchni 0,07 ha, położona w Iwli


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 21 kwietnia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 czerwca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla.

Przedmiotem sprzedaży jest:

- nieruchomość położona w Równem obejmująca działkę nr 397/7 o powierzchni 0,1255 ha, zabudowaną budynkiem usługowym o pow. użytkowej 168,04 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, wod.-kan., gaz i c.o.


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 12 kwietnia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 20 maja 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 1099, o pow. 0,08 ha, położona w Nadolu

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 marca 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 maja 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 2104 o powierzchni 0,34 ha , położona w Łękach Dukielskich

- działka nr 5007 o powierzchni 0,33 ha , położona w Łękach Dukielskich

- działka nr 5096 o powierzchni 0,41 ha , położona w Łękach DukielskichPełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 marca 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 maja 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 4142/2, o pow. 0,09 ha, położona w Jasionce

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 14 marca 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 25 kwietnia 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

KOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

informuję,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr 4393, 5146 i 5096 położone w Łękach Dukielskich.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 marca 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .

Termin rozpoczęcia publikacji: 29 lutego 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 21 marca 2016 r.
Burmistrz
Andrzej Bytnar

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 245, o pow. 5,42 ha, położona w Chyrowej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 26 lutego 2016r.
Termin zakończenia publikacji: 11 kwietnia 2016r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 3086, o pow. 0,07 ha, położona w Iwli,
- działka nr 3137, o pow. 0,07 ha, położona w Iwli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 26 lutego 2016r.
Termin zakończenia publikacji: 11 kwietnia 2016r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 6/240, o pow. 0,0899 ha, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 26 lutego 2016r.
Termin zakończenia publikacji: 11 kwietnia 2016r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 587 o powierzchni 0,47 ha, położona w Zboiskach


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 17 lutego 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 31 marca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

KOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774)

informuję,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr 760, 2104 i 5007 położone w Łękach Dukielskich.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 22 lutego 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .

Termin rozpoczęcia publikacji: 26 stycznia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 22 lutego 2016 r.
Burmistrz
Andrzej Bytnar

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.1774 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- nieruchomość położona w Równem obejmująca działkę nr 397/7 o powierzchni 0,1255 ha, zabudowaną budynkiem usługowym o pow. użytkowej 168,04 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, wod.-kan., gaz i c.o.


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 stycznia 2016 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 marca 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje części działek nr 6/35 i 11/1 położonych w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 stycznia 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 grudnia 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 21 stycznia 2016 r.
Burmistrz
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.782 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 6/288 o powierzchni 0,9151 ha, położona w Dukli


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 17 grudnia 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 4 lutego 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.782 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- nieruchomość położona w Lipowicy obejmująca działki nr: 426, 427 i 431 o łącznej powierzchni 1,68 ha


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 17 grudnia 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 4 lutego 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 397/7 -zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 168,04 m2, o pow. 0,1255 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 listopada 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 11 stycznia 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r. , poz. 782 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 169 o pow. 0,48 ha, położona w Tylawie


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 listopada 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 stycznia 2016 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje część działki nr 230/20 w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 listopada 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 21 grudnia 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz. 782)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr: 1673, 1640/2, 1600, 1604, 1587 położone w Iwli 870, 1136, 1978, 2078 położone w Teodorówce oraz część działki nr 6/276 w Dukli. Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 23 listopada 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 października 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 23 listopada 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- Nieruchomość obejmująca działki nr 426, 427 i 431 o pow. 1,68 ha, położona w Lipowicy

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 października 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 7 grudnia 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.782 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 1166/14 o powierzchni 0,1023 ha, położona w Nadolu


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 22 października 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 4 grudnia 2015 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.782 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 587 o powierzchni 0,47 ha, położona w Zboiskach
- działka nr 6/288 o powierzchni 0,9151 ha, położona w Dukli


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 września 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 listopada 2015 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz. 782)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działkę nr 253 położoną w Olchowcu . Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 października 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 września 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 21 października 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 28/1 o pow. 0,02 ha, położona w Zboiskach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 31 sierpnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 12 października 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz. 782)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działkę nr 253 położoną w Olchowcu . Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 października 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 września 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 21 października 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- 1/3 część działki nr 26 o pow. 0,0479 ha, położona w Zboiskach
- 1/3 część działki nr 621 o pow. 0,04 ha, położona w Zboiskach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 31 sierpnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 12 października 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 1166/14 o pow. 0,1023 ha, położona w Nadolu

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 31 sierpnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 12 października 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r. , poz. 782 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 58 o pow. 0,05 ha, położona w Równem
- działka nr 915/2 o pow. 0,1362 ha, położona w Teodorówce
- działka nr 169 o pow. 0,48 ha, położona w Tylawie


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 24 sierpnia 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 października 2015 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz. 782)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje część działki nr 6/276 położonej w Dukli . Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 września 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 24 sierpnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 21 września 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz. 782)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje część działki nr 174/1 położonej w Tylawie . Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 lipca 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 24 sierpnia 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r, poz.782 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 168 o powierzchni 0,25 ha, położona w Zawadce Rymanowskiej
- działka nr 587 o powierzchni 0,47 ha, położona w Zboiskach
- działka nr 74 o powierzchni 0,23 ha położona w Zboiskach
- działka nr 6/288 o powierzchni 0,9151 ha, położona w Dukli


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 lipca 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 3 września 2015 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. , poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- udział wynoszący 1/6 część działki nr 278/2 o powierzchni 0,02 ha, położonej w Nowej Wsi
- nieruchomość obejmująca działkę nr 1476 o powierzchni 0,05 ha, położoną w Głojscach


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 22 czerwca 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 6 sierpnia 2015 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 6/288 o pow. 0,9151 ha, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 maja 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 14 lipca 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 168 o pow. 0,25 ha, położona w Zawadce Rymanowskiej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 maja 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 14 lipca 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 587 o pow. 0,47 ha, położona w Zboiskach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 maja 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 14 lipca 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działkę nr 4378 położoną w Łękach Dukielskich oraz część działki nr 6/58 położonej w Dukli . Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 maja 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 22 czerwca 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. , poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 58 o pow. 0,05 ha, położona w Równem
- działka nr 915/2 o pow. 0,1362 ha, położona w Teodorówce
- działka nr 168 o pow. 0,38 ha, położona w Tylawie
- działka nr 169 o pow. 0,48 ha, położona w Tylawie


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 maja 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 15 lipca 2015 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 74 o pow. 0,23 ha, położona w Zboiskach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 maja 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 6 lipca 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych
do oddania w najem


- działka nr 842, 843, powierzchnia lokalu 107 m2, położona w Łękach Dukielskich

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 kwietnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 18 maja 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 252/16, 252/27 o pow. 13 m2, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 kwietnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 8 czerwca 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym nr 177/5 o pow. 55,81+8,50m2, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 kwietnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 18 maja 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- Działka nr 252/17, 252/28, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 27 m2 + 16,60 m2, położona w Dukli
- Działka nr 252/18, 252/29, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 36 m2 + 16.60 m2, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 kwietnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 8 czerwca 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- 1/6 część działki nr 278/2 o pow. 0,02 ha, położona w Nowa Wieś

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 kwietnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 8 czerwca 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 1476 o pow. 0,05 ha, położona w Głojscach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 kwietnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 8 czerwca 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr : 2331 położoną w Iwli, 3433 położoną w Jasionce oraz część działki nr 89/2 położonej w Dukli . Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 22 maja 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 kwietnia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 22 maja 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 168 o pow. 0,38 ha, położona w Tylawie
- działka nr 169 o pow. 0,48 ha, położona w Tylawie

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 marca 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 11 maja 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 58 o pow. 0,05 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 marca 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 11 maja 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 915/2 o pow. 0,1362 ha, położona w Teodorówce

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 marca 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 11 maja 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli o g ł a s z a
W związku z tym , że Sołtys wsi Zawadka Rymanowska wystąpił z koncepcją zagospodarowania działek gminnych na potrzeby wsi , odwołuję przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 8 kwietnia 2015 r. na dzierżawę działek nr 138 o pow. 0,21 ha, 144 o pow. 0,29 ha, 145 o pow. 0,30 ha, 146/2 o pow. 0,14 ha, 147 o pow. 0,23 ha położonych w Zawadce Rymanowskiej , objętych księgą wieczystą KS1K/00064560/2 .

BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
Dukla, dnia 9 marca 2015 r.OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 138 o powierzchni 0,21 ha , położona w Zawadce Rymanowskiej

- działka nr 144 o powierzchni 0,29 ha , położona w Zawadce Rymanowskiej

- działka nr 145 o powierzchni 0,30 ha , położona w Zawadce Rymanowskiej

- działka nr 146/2 o powierzchni 0,14 ha , położona w Zawadce Rymanowskiej

- działka nr 147 o powierzchni 0,23 ha , położona w Zawadce Rymanowskiej


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 lutego 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 kwietnia 2015 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. , poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 361 o pow. 0,44 ha, położona w ZboiskachPełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 lutego 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 kwietnia 2015 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. , poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 252/26 i 252/37 o łącznej pow. 19 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2

- nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 252/25 i 252/36 o łącznej pow. 29 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2

- nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 252/24 i 252/35 o łącznej pow. 31 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2

- nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 252/23 i 252/34 o łącznej pow. 31 m2 zabudowana garażem o pow. użytkowej 15,56 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2

- nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 252/22 i 252/33 o łącznej pow. 27 m2 zabudowana garażem o pow. użytkowej 15,62 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2

- nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 252/21 i 252/32 o łącznej pow. 29 m2 zabudowana garażem o pow. użytkowej 15,72 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2

- nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 252/20 i 252/31 o łącznej pow. 28 m2 zabudowana garażem o pow. użytkowej 15,77 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2

- nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 252/19 i 252/30 o łącznej pow. 30 m2 zabudowana garażem o pow. użytkowej 15,26 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 lutego 2015 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 kwietnia 2015 r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr : 227, 1739, 1745 położone w Jasionce, 97/1 i część działki nr 100/6 położone w Chyrowej, 13/1, 147/2, 195/4, 223/1, 312/1 położone w Trzcianie .
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 20 marca 2015r. w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 lutego 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 20 marca 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do wynajmu

- działka nr 12/8 o pow. 145,81 m2 przeznaczony pod usługi, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 6 lutego 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 28 lutego 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości , przeznaczonych do dzierżawy . Wykaz obejmuje działki nr 138, 144, 145, 146/2, 147 położone w Zawadce Rymanowskiej oraz część działki nr 1173 położonej w Nadolu. Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 stycznia 2015r.
Termin zakończenia publikacji: 20 lutego 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 252/26, 252/37, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 19 m2 + 16,60 m2, położona w Dukli
- działka nr 252/25, 252/36, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 29 m2 + 16,60 m2, położona w Dukli
- działka nr 252/24, 252/35, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 31 m2 + 16,60 m2, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 grudnia 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 9 lutego 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 252/23, 252/34, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 31 m2 + 16,60 m2, położona w Dukli
- działka nr 252/22, 252/33, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 27 m2 + 16,60 m2, położona w Dukli
- działka nr 252/21, 252/32, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 29 m2 + 16,60 m2, położona w Dukli
- działka nr 252/20, 252/31, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 28 m2 + 16,60 m2, położona w Dukli
- działka nr 252/19, 252/30, 1/10 część dz. 252/38 o pow. 30 m2 + 16,60 m2, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 grudnia 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 9 lutego 2015r.
BURMISTRZ
Andrzej BytnarKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości , przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz obejmuje część działki nr 1506 i 1739 położone w Jasionce oraz części działek nr 152 i 260 położonych w Dukli. Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 stycznia 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 grudnia 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 21 stycznia 2015r.
Burmistrz
Andrzej BytnarOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. , poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 2400 o pow. 0,02 ha położona w Łękach Dukielskich,
- działka nr 535/2 o pow. 0,09 ha położona w Lipowicy


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 24 listopada 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 stycznia 2015 r.
BURMISTRZ
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. , poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 361 o pow. 0,44 ha, położona w Zboiskach


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 24 listopada 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 stycznia 2015 r.
BURMISTRZ
Marek GórakKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości , przeznaczonych do dzierżawy . Wykaz obejmuje część działki nr 161/1 położonej w Chyrowej . Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 listopada 2014 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli .
Termin rozpoczęcia publikacji: 24 października 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 21 listopada 2014r.
Burmistrz
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 2400 o pow. 0,02 ha, położona w Łekach Dukielskich

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 września 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 10 listopada 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 535/2 o pow. 0,09 ha, położona w Lipowicy

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 września 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 10 listopada 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. , poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 98 o pow. 0,50 ha, położona w Chyrowej
- działka nr 100/6 o pow. 2,03 ha, położona w Chyrowej


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 września 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 listopada 2014 r.
BURMISTRZ
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. , poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 97/1 o pow. 0,28 ha, położona w Chyrowej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 września 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 listopada 2014 r.
BURMISTRZ
Marek GórakKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr: 1983, 3528, 3614/2 położone w Teodorówce oraz działkę nr 1587 położoną w Iwli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 20 października 2014r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 września 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 20 października 2014r.
Burmistrz
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 915/1 o pow. 0,1380 ha, położona w Teodorówce

- działka nr 347 o pow. 0,13 ha, położona w Zboiskach

- działka nr 354 o pow. 0,20 ha, położona w Zboiskach

- działka nr 361 o pow. 0,44 ha, położona w Zboiskach

- działka nr 380 o pow. 0,23 ha, położona w Zboiskach


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 sierpnia 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 października 2014 r.
BURMISTRZ
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 97/1 o pow. 0,28 ha, położona w Chyrowej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 lipca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 8 września 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 955/2 o pow. 0,0373 ha, położona w Nadolu

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 lipca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 8 września 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr: 427, 428 i 429 położone w Zboiskach .
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 22 sierpnia 2014r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 lipca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 22 sierpnia 2014r.
Burmistrz
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 471 o pow. 0,06 ha, położona w Zboiskach

- działka nr 472 o pow. 0,05 ha, położona w Zboiskach

- działka nr 1166/10 o pow. 0,0947 ha, położona w Nadolu


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 18 lipca 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 września 2014 r.
BURMISTRZ
Marek GórakKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr: 280, 334/1 i 574/1 położone w Zboiskach oraz część działki nr 64 położonej w Tylawie.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 lipca 2014r. w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 1 lipca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 21 lipca 2014r.
Burmistrz
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 915/1 o pow. 0,1380 ha, położona w Teodoróce

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 czerwca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 11 sierpnia 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 347 o pow. 0,13 ha, położona w Zboiskach
- działka nr 354 o pow. 0,20 ha, położona w Zboiskach
- działka nr 361 o pow. 0,44 ha, położona w Zboiskach
- działka nr 380 o pow. 0,23 ha, położona w Zboiskach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 czerwca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 11 sierpnia 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014r., poz. 518)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działkę nr 91 położoną w Chyrowej.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 23 czerwca 2014r. w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 maja 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 23 czerwca 2014r.
Burmistrz
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 98 o pow. 0,50 ha, położona w Chyrowej
- działka nr 100/6 o pow. 2,03 ha, położona w Chyrowej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 maja 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 lipca 2014 r.
BURMISTRZ
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 1166/10 o pow. 0,0947 ha, położona w Nadolu
- działka nr 1166/11 o pow. 0,1045 ha, położona w Nadolu

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 maja 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 7 lipca 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 471 o pow. 0,06 ha, położona w Zboiskach
- działka nr 472 o pow. 0,05 ha, położona w Zboiskach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 26 maja 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 7 lipca 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działkę nr 273 i 280 położone w Zboiskach, 548/1 w Cergowej oraz część działki nr 89/2 w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 22 maja 2014r. w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 29 marca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 22 maja 2014r.
Burmistrz
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 2282 o pow. 0,11 ha, położona w Jasionce
- działka nr 2321 o pow. 0,19 ha, położona w Jasionce
- działka nr 135 o pow. 0,09 ha, położona w Tylawie
- nieruchomość obejmująca działkę nr 546/2 o pow. 0,06 ha, położoną w Tylawie

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 25 kwietnia 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 17 czerwca 2014 r.
BURMISTRZ
Marek GórakKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działkę nr 317/7 położoną w Barwinku.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 22 kwietnia 2014r. w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 31 marca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 22 kwietnia 2014r.
Burmistrz
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 3992/1 o pow. 0,0978 ha, położona w Głojscach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 marca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 12 maja 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakO G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Dukli ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla.
Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 2620/5 o powierzchni 1,05 ha, położona w Równem
- działka nr 2620/9 o powierzchni 0,37 ha, położona w Równem
- część działki nr 1788 o powierzchni 0,68 ha, położona w Równem
- działka nr 3047 o powierzchni 0,19 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 25 marca 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 6 maja 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr: 567, 2620/5, 2620/9, 3047 , 3583 i część 1788 położone w Równem, działkę nr 472 położoną w Zboiskach oraz działkę nr 315/46 położoną w Zawadce Rymanowskiej.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 21 marca 2014r. w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 lutego 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 31 marca 2014r.
Burmistrz
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 2282 o pow. 0,11 ha, położona w Jasionce
- działka nr 2321 o pow. 0,19 ha, położona w Jasionce

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 24 lutego 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 7 kwietnia 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 135 o pow. 0,09 ha, położona w Tylawie

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

- działka nr 546/2 o pow. 0,06 ha, położona w Tylawie

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

- działka nr 15/24 o pow. 0,02 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

- działka nr 2515/1 o pow. 0,0119 ha, położona w Łękach Dukielskich

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

- działki nr 97 o pow. 0,35 ha, działki nr 98 o pow. 0,50 ha oraz działki 100/6 o pow. 2,03 ha położonych w Chyrowie

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 24 lutego 2014r.
Termin zakończenia publikacji: 7 kwietnia 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 2145/1 o pow. 0,23 ha, położona w Równem objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064048/7 urządzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem "R/ZL-1"- teren rolny z możliwością zalesienia. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.


Czytaj więcej...
Termin rozpoczęcia publikacji: 24 lutego 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 kwietnia 2014 r.
BURMISTRZ
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3 ust.l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108) ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla:

budynek usługowy w miejscowości Równe ul. Pocztowa 30, o powierzchni użytkowej 168,04m2 posadowiony na gruncie oznaczonym jako działka 397/7 o powierzchni OJ 2 55ha (70% teren U2, 30% teren KU1) działka przylega do drogi krajowej nr 9., księga wieczysta KS1K /00064048/7. Budynek wyposażony w instalację elektryczna, wod-kan., gaz oraz co.

Cena wywoławcza wynosi 150 000,00 złotych brutto, wadium na w/w nieruchomość wynosi 15 000,00 zł.


Czytaj więcej...
Termin rozpoczęcia publikacji: 30 stycznia 2014 r.
Termin zakończenia publikacji: 3 marca 2014 r.
BURMISTRZ
Marek GórakW Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży

- działka nr 2145/1 o pow. 0,23 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

- 1/2 część działki nr 468 o pow. 0,33 ha, położona w Nadolu

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

- działka nr 230/25 232/31 o pow. 0,0329 ha, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 23 grudnia 2013r.
Termin zakończenia publikacji: 4 lutego 2014r.
BURMISTRZ
Marek GórakKOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z póź. zm.)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje części działek nr: 6/80 i 260, położonych w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 20 stycznia 2014r. w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 grudnia 2013r.
Termin zakończenia publikacji: 20 stycznia 2014r.
Burmistrz
Marek GórakOGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli ogłasza
W związku z tym, że złożony został przez osobę fizyczną wniosek do Sądu Rejonowego w Krośnie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości obejmującej między innymi działkę nr 128/3 o pow. 0,24 ha, położoną w Chyrowej, odwołuję przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 128/3 o powierzchni 0,24 ha położonej w Chyrowej, objętej księgą wieczystą KS1K/00065499/0 ogłoszony na dzień 6 listopada 2013r.

Burmistrz
Marek Górak
Dukla, dnia 5 listopada 2013r.KOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z póź. zm.)

informuję,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działkę nr: 230/20 , położoną w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 22 listopada 2013r. w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.
Termin rozpoczęcia publikacji: 28 października 2013r.
Termin zakończenia publikacji: 22 listopada 2013r.
Burmistrz
Marek GórakO G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Dukli ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla.
Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 25/2 o pow. 0,3827 ha, położona w Trzcianie
Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 28 października 2013r.
Termin zakończenia publikacji: 5 grudnia 2013r.
BURMISTRZ
Marek GórakO G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Dukli ogłasza
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla.
Przedmiotem sprzedaży jest:

budynek usługowy w miejscowości Równe ul. Pocztowa 30, o powierzchni użytkowej 168,04m2 posadowiony na gruncie oznaczonym jako działka 397/7 o powierzchni 0,1255ha (70% teren U2, 30% teren KU1) działka przylega do drogi krajowej nr 9., księga wieczysta KS1K /00064048/7. Budynek wyposażony w instalację elektryczna, wod-kan., gaz oraz c.o.
Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 24 października 2013r.
Termin zakończenia publikacji: 28 listopada 2013r.
BURMISTRZ
Marek GórakO G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Dukli ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla.
Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 128/3 o pow. 0,24 ha , położona w Chyrowej
Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 24 września 2013r.
Termin zakończenia publikacji: 6 listopada 2013r.
BURMISTRZ
Marek Górak

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.