Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 22 listopada 2023 r. (środa) o godz.13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja  o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla za rok szkolny 2022/2023
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 ( druk nr 542),

  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 543)

  c) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2023 roku, na świadczenie  usług  publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich  w Gminie Dukla w 2024 roku, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (druk nr 544),

  d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 545),

  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037 (druk nr 546).

 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji 22 listopada 2023 r. (środa) godz. 12.00 sala konferencyjna nr 304

 

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-11-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.