Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Adaptacja pomieszczeń na świetlicę ogólnodostępną


Od początku października 2023 ruszą prace remontowe w kamienicy w Dukli przy ul. Kościuszki 4. Zadanie „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę ogólnodostępną wraz z zapleczem w zabytkowej kamienicy w Dukli” zakłada adaptację trzech pomieszczeń na parterze kamienicy na ogólnodostępną świetlicę wraz z zapleczem kuchenno-socjalnym, spełniającym wymogi do serwowania dań w trybie cateringowym i szatnią dla korzystających ze świetlicy oraz remont korytarza prowadzącego do tych pomieszczeń i WC. Wykonawcą zadania została firma DOMLUX Wojciech Turek z Lubatówki. Umowa z wykonawcą została podpisana 29 września 2023 r. Całkowity koszt zadania to 130 123,47 zł brutto, w tym 82 580,00 zł zostało pozyskane przez gminę z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”. Termin zakończenia realizacji ustalony został na  30 listopada br.

Krystyna Boczar-Różewicz

2023-10-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.