Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Awans zawodowy nauczycieli w Gminie Dukla


Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego odbyło się 30 sierpnia  2023 roku. Po złożeniu ślubowania przez nauczycieli  burmistrz Dukli Andrzej Bytnar nadał stopień nauczyciela mianowanego i wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

W tym roku do egzaminu w dniu 24 sierpnia 2023 roku przystąpiło 6 nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla. Wśród nich są nauczyciele uczący w przedszkolu, szkołach podstawowych, niektórzy z nich skorzystali z przepisów przejściowych.

  1. Ilona Szwast – nauczyciel Przedszkola Gminnego w Dukli.
  2. Izabela Szwast – nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym tzw. nauczyciel wspomagający  Przedszkola Gminnego w Dukli.
  3. Anna Plebanek – nauczyciel oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wietrznie.
  4. Jagoda Michalak - nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym tzw. nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel języka angielskiego.
  5. Magdalena Majchrzak – nauczyciel plastyki, techniki, wychowawca świetlicy szkolnej,  edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Łękach Dukielskich.
  6. Władysław Hajduk – nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Jasionce.

- Wręczając akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar  serdecznie pogratulował nauczycielom uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego i życzył kolejnych awansów. Jednocześnie podziękował za codzienne zaangażowanie w pracy w szkołach i przedszkolach, zaznaczając, że wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzieży, przyszłych dorosłych obywateli jest bardzo ważne i jest kluczową  działalnością na rzecz miasta i gminy Dukla- naszej małej ojczyzny.

Skutkiem uzyskania mianowania przez nauczyciela jest umocnienie prawne stosunku jego pracy, a także gratyfikacja finansowa w postaci zwiększonego wynagrodzenia miesięcznego.

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego to nie tylko awans zawodowy, to przede wszystkim większe oczekiwania i wymagania oraz otwarta droga do dalszego rozwoju. Zawód nauczyciela to bardzo istotny społecznie zawód, który jest i będzie ważny zawsze. Nauczanie jest zajęciem bardzo trudnym, wymagającym szczególnych umiejętności, a młodzież jest dzisiaj bardzo otwarta, twórcza, i zmusza nauczycieli do ciągłego rozwoju, dlatego dziękujemy nauczycielom za niełatwą i wymagającą wielu poświęceń pracę. 

Gratuluję serdecznie nauczycielom sukcesu zawodowego. Życzę satysfakcji oraz sukcesów w dalszej pracy zawodowej i w życiu osobistym. Niech praca, którą Państwo wykonujecie będzie dla Was spełnieniem i przyjemnością. Wychowujcie młode pokolenie na dobrych i prawych ludzi.

Danuta Szczurek

 Dyrektor ZOPO

 

2023-08-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.