Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz.15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXXIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok (druk nr 578),
  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2024-2038 (druk nr 579),
  c) upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2025 roku do 28 lutego 2026 roku na realizację projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Dukli IV", w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej (druk nr 580),
  d) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Dukli IV" w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej oraz zabezpieczenie wkładu własnego (druk nr 581).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji 14 marca 2024 r. (czwartek) godz.15.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

2024-03-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.