Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej polichromii ścian i stropu z ok. IV ćwierci XIX w. w prezbiterium d. cerkwi (1855 r.) w Zawadce Rymanowskiej”.

W związku z odnalezieniem podczas badań stratygraficznych we wnętrzu nawy i prezbiterium dobrze zachowanych warstw malarskich z 4 ćw. XIX w. wykonać należy ich odsłonięcie wraz z konserwacją i aranżacją reliktów warstw z ok. 1855 r. w pasie  cokołowym. Planowany zakres prac obejmie powierzchnię stropu, ściany wschodniej i ściany południowej w sanktuarium cerkwi. W pierwszej kolejności konieczne będzie wykonanie poszerzonych badań i ewentualna naprawa wewnętrznej konstrukcji ścian i stropu. Następnie wykonać należy zabiegi o charakterze technicznym, mające na celu odsłonięcie, zabezpieczenie zabytkowych warstw malarskich oraz przywrócenie walorów technicznych podłoża (impregnacja, dezynfekcja i dezynsekcja drewna). Wykonana zostanie konserwacja techniczna warstw zapraw i malowideł polegająca na usunięciu wtórnych przemalowań oraz  konsolidacji, zabezpieczeniu i odczyszczeniu z zabrudzeń odsłoniętych warstw pierwotnych. Konserwacja estetyczna polegać będzie na scaleniu kolorystycznym zabezpieczonych i odizolowanych werniksem odsłoniętych warstw pierwotnej polichromii metodą punktowania, w technice odwracalnej (matowej z pigmentami odpornymi na działanie światła i warunków atmosferycznych). Decyzje dotyczące rozwiązań technicznych i estetycznych podczas prac konserwatorskich należy konsultować z przedstawicielami WUOZ w Krośnie. 

Poniżej znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe Zawadka Rymanowsk 2024

Formularz ofertowy

Wykaz osob

Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (PDF)

Przedmiar pomocniczy

Wykaz prac

2024-04-22
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.