Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Prawie 8 mln złotych z budżetu gminy Dukla


na inwestycje i wsparcie dla mieszkańców w 2024 roku

W ramach środków własnych gmina Dukla w 2024 roku prowadzi inwestycje dla mieszkańców i wspiera ich działania:

  1. Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na działce nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. Nr 573 obręb Wietrzno –3 000 000,00 zł. W ramach tego zadania została zawarta trójstronna umowa pomiędzy Gminą Dukla, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie i Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego Machnik sp. z o.o.
  2. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 25 000,00 zł
  3. Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych – 5 000,00 zł
  4. Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 50 000,00 zł
  5. Modernizacja ujęcia wody miejscowości Iwla i Mszana – 100 000,00 zł
  6. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Teodorówka – 200 000,00 zł
  7. Dofinansowanie budowy wierconych studni głębinowych – 120 000,00 zł
  8. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Dukli ul. Kopernika – 2 700 000,00 zł
  9. Rewitalizacja Dukielskiego Rynku – 1 223 050,00 zł
  10. Dokończenie części socjalnej przy hali łukowej w dukli – 450 000,00 zł
2024-04-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.