Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXXXV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 18 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla” (druk nr 582)

  b) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w Krośnie (druk 583)

  c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dukla (druk nr 584)

  d)przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Dukla na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Dukla w roku 2024 (druk nr 585)

  e)zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok (druk nr 586),

 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji18 kwietnia 2024 r. (czwartek) godz.14.00 sala konferencyjna nr 304

 

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

2024-04-11
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.