Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich Nr G114501 R oraz drogi gminnej w Cergowej Nr G 114527R

Gmina Dukla z dniem 21 sierpnia 2020 r. przystąpiła do realizacji zadania ”Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich Nr G114501 R oraz drogi gminnej w Cergowej Nr G 114527R”.

Zadanie realizowane jest z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zawartej umowy z dnia 3 czerwca 2020 r. z Wojewodą Podkarpackim. Wysokość dofinansowania wynosi  60% całkowitych rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Wykonawcą robót jest STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Umowa z Wykonawcą  została podpisana w dniu 7 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość zadania zgodnie z umową przetargową wynosi 711 832,55 zł.

Przebudowa drogi w Łękach Dukielskich Nr G114501 R realizowana będzie w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr 682 w Łękach Dukielskich - Przysiółek Myszkowskie w km od 0+180 – 0+743 km. Zakres prac polegał będzie na poszerzeniu jezdni, wykonaniu nakładki asfaltowej o gr. 8cm oraz poboczy drogi.

Przebudowa drogi w Cergowej Nr G 114527R realizowana będzie w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr  1555 w km 0+000 - 1+505. Zakres prac polegał będzie na poszerzeniu jezdni  wykonaniu nakładki asfaltowej o gr. 8 cm i 6 cm oraz poboczy drogi.

Zakończenie prac zaplanowane jest na 30 września 2020 roku.

Dukla, 21 sierpnia 2020 r.

Janina Cypara

2020-08-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.