Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla w 2018 roku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla w 2018 roku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny formalnej

Wzór umowy

 

2018-08-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.