Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Szkoły publiczne prowadzone przez gminę

Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
Dyrektor
1
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli
Dukla, ul. Kościuszki 13
sp.dukla.pl
Pęcak Jerzy
2
Liceum Ogólnokształcące w Dukli
Dukla, ul. Armii Krajowej 1
www.liceum.dukla.pl
Radosław Zięba -
po. Dyrektora LO w Dukli
3
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Głojscach
Głojsce, ul. Szkolna 7
http://spglojsce.pl/
Knap Elżbieta
4
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli
Iwla 22
http://www.spiwla.szkolnastrona.pl
Gunia Jerzy
5
Szkoła Podstawowa w Jasionce
Jasionka 74
www.edujasionka.dukla.pl
Ewa Piróg
6
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich
Łęki Dukielskie 74
https://spleki.szkolna.net
Beata Węgrzyn
7
Szkoła Podstawowa im. Marii i Michała Krukierków w Równem
Równe, ul. Długa 41
http://sprowne.dukla.pl/
Katarzyna Reczkowska-Buryła
8
Szkoła Podstawowa w Tylawie
Tylawa 26
sptylawa.pl
Elżbieta Kluk
9
Szkoła Podstawowa w Wietrznie
Wietrzno 22a
http://www.spwietrzno.dukla.pl
Mastej Bożena
10
Przedszkole Gminne w Dukli
Dukla, ul. Trakt Węgierski 38A,
Inna lokalizacja: Kościuszki 11
https://przedszkole.dukla.eu/
Gumienny Lucyna

Niepubliczne placówki oświatowe

1
Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek" Aszlar Andrzej
Łęki Dukielskie 415
facebook.com/przedszkolewiatraczek
Aszlar Magdalena

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.