Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 
Zezwolenia na alkohol

Poniżej znajdują się karty usług:
1. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Witoldem Puzem tel. 13 43 29 117, 13 43 29 100, e-mail: alkohole@dukla.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.