Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 
Wgląd do archiwum

Poniżej znajdują się karty usług:
1. Udostępnienie do powszechnego wglądu archiwum akt, zbiorów, dzienników ustaw oraz monitorów polskich.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Romanem Markuszką: tel. 13 43 29 110, 13 43 29 100, e-mail: rmarkuszka@dukla.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.