Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Sprawy meldunkowe

Poniżej znajdują się karty usług:

    1. Zameldowanie na pobyt stały.
    2. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.
    3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.
    4. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Jolantą Albrycht tel. 13 43 29 136, 13 43 29 100

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.