Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Gospodarka nieruchomościami

Poniżej znajdują się karty usług:

  1. Rozgraniczenie nieruchomości.
  2. Dzierżawa gruntów gminnych.
  3. Sprzedaż gruntów gminnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Bogusławą Sęp: tel. 13 43 29 113, 13 43 29 100, e-mail: bsep@dukla.pl 

 

  1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
  2. Najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Dukla

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Sabiną Mucha: tel. 13 43 29 189, 13 43 29 100, e-mail: smucha@dukla.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.