Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Gospodarka leśna

Poniżej znajdują się karty usług:

  1. Sprzedaż drewna z lasów gminnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Bartoszem Szczepanikiem: tel. 13 43 29 171, 13 43 29 100, e-mail: lasy_gminne@dukla.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.