Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Akta stanu cywilnego

Poniżej znajdują się karty usług:

  1. Sporządzenie aktu urodzenia.
  2. Zawarcie związku małżeńskiego.
  3. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego.
  4. Zgłoszenie zgonu.
  5. Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego.
  6. Zmiana imienia i nazwiska.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Mirosławem Matyką tel. 13 43 29 106, 13 43 29 100, e-mail: usc@dukla.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.