Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Stanowisko do samospisu i terminy dyżurów

Szanowni Państwo,

W Gminnym Biurze Spisowym w Dukli zostało dla Państwa przygotowane stanowisko komputerowe specjalnie na potrzeby samospisu, które mieści się w Urzędzie Miejskim w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11  pok. 108.

  
Zachęcamy Państwa do korzystania z wydzielonego stanowiska, jak również do kontaktów merytorycznych z członkami Gminnego Biura Spisowego w godzinach pracy urzędu tj. od  7-15 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu
13 43 29 110.

2020-09-01

Nabór kandydatów na rachmistrzów, którzy przeprowadzą Powszechny Spis Rolny

Od 15 czerwca do 8 lipca trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zainteresowani mogą zgłosić swoja kandydaturę osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres koordynator_gus@dukla.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP: /dukla/skrytka. Do przeprowadzenia spisu na terenie gminy Dukla zaangażowanych zostanie 4 rachmistrzów terenowych.

2020-06-15

Powszechny Spis Rolny 2020

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

2020-06-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.