Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 
Zezwolenie na wycinkę

Poniżej znajdują się karty usług:
1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu - osoby prawne i posiadacze.
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoby fizyczne właściciele.
3. Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Bartoszem Szczepanikiem tel. 13 43 29 171, 13 43 29 100, e-mail: bszczepanik@dukla.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.