Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Działalność gospodarcza

Poniżej znajdują się karty usług:

    1. Wniosek dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Haliną Głód tel. 13 43 29 117, 13 43 29 100, e-mail: dodatki_mieszkaniowe@dukla.pl

 

    1. Zgłoszenie/ zmiana do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Chłopecką tel. 13 43 29 110, 13 43 35 616, e-mail: tit@dukla.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.